Środowisko i jakość

HellermannTyton w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą troszczy się o długotrwałą ochronę zasobów naturalnych. Na tej elementarnej zasadzie opiera się nasza polityka ochrony środowiska oraz zarządzanie środowiskiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym celu zostały przyjęte następujące zasady:

Środowisko i jakość

Z naszej własnej inicjatywy i na naszą odpowiedzialność,z uwagi na zachowanie zasobów naturalnych oraz na korzyści dla naszych klientów, partnerów handlowych i pracowników, dbamy o ochronę środowiska w przedsiębiorstwie. Stawiamy przed sobą jako plan minimum spełnienie wszystkich przepisów prawnych i zaleceń odpowiednich władz.
Dążymy do osiągnięcia coraz wyższych standardów ochrony środowiska.

Do badań, produkcji i logistyki naszych wysokojakościowych produktów wdrażamy możliwie jak najbardziej przyjazne środowisku, dostępne techniki, które ze wzgledu na ekologię i ekonomie możliwe są do zastosowania.

Bierzemy pod uwagę zarówno wpływ na środowisko naszych produktów i procesów, jak też wpływ naszej bierzącej działalności. Każde znaczące oddziaływanie na środowisko podlega cyklicznym testom i monitoringowi.

Ciągłe wysiłki mające na celu unikanie i redukcję wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz osiągnięcie efektywności ekologicznej kształtują nasze działania. Ponad 90% naszych produktów plastikowych jest przeznaczone do recyklingu surowcowego. Szczególowe informacje dotyczące składu materiałowego są dostępne dla każdego elementu. Oczywiście pilnujemy, żeby żaden surowiec używany przez nas do produkcji nie zawierał substancji niebezpiecznych.

Wspieramy i szkolimy z wiedzy o środowisku naszych pracowników na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Każdy z kierowników jest odpowiedzialny za zgodność środowiskową działań mających wpływ na środowisko. Razem z naszymi partnerami handlowymi i społeczeństwem prowadzimy otwarty dialog na temat sposobów osiągania celów w rozwoju ochrony środowiska. Jest to ważne również dla zmniejszego naszego wpływu na środowisko.

Myślimy globalnie - działamy lokalnie

Skontaktuj się z nami!


Update: 08/12/2018 © HellermannTyton 2018
Kontakt