31/03/2023

Środowisko i jakość

HellermannTyton w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą troszczy się o długotrwałą ochronę zasobów naturalnych. Na tej elementarnej zasadzie opiera się nasza polityka ochrony środowiska oraz zarządzanie środowiskiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym celu zostały przyjęte następujące zasady:

Z naszej własnej inicjatywy i na naszą odpowiedzialność,z uwagi na zachowanie zasobów naturalnych oraz na korzyści dla naszych klientów, partnerów handlowych i pracowników, dbamy o ochronę środowiska w przedsiębiorstwie. Stawiamy przed sobą jako plan minimum spełnienie wszystkich przepisów prawnych i zaleceń odpowiednich władz.
Dążymy do osiągnięcia coraz wyższych standardów ochrony środowiska.

Do badań, produkcji i logistyki naszych wysokojakościowych produktów wdrażamy możliwie jak najbardziej przyjazne środowisku, dostępne techniki, które ze względu na ekologię i ekonomię możliwe są do zastosowania.

Bierzemy pod uwagę zarówno wpływ na środowisko naszych produktów i procesów, jak też wpływ naszej bieżącej działalności. Każde znaczące oddziaływanie na środowisko podlega cyklicznym testom i monitoringowi.

Ciągłe wysiłki mające na celu unikanie i redukcję wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz osiągnięcie efektywności ekologicznej kształtują nasze działania. Ponad 90% naszych produktów plastikowych jest przeznaczone do recyklingu surowcowego. Szczegółowe informacje dotyczące składu materiałowego są dostępne dla każdego elementu. Oczywiście pilnujemy, żeby żaden surowiec używany przez nas do produkcji nie zawierał substancji niebezpiecznych.

Wspieramy i szkolimy z wiedzy o środowisku naszych pracowników na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Każdy z kierowników jest odpowiedzialny za zgodność środowiskową działań mających wpływ na środowisko. Razem z naszymi partnerami handlowymi i społeczeństwem prowadzimy otwarty dialog na temat sposobów osiągania celów w rozwoju ochrony środowiska. Jest to również ważne dla zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Myślimy globalnie - działamy lokalnie


Update: 25/03/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.201.3) | Update: 25/03/2023 | Ustawienia prywatności