29/05/2024

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

HellermannTyton Sp. z o.o. z siedzibą w Kotuni, Kotunia 111, 62-400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 298369, kapitał zakładowy 1500000 złotych, NIP: 7792328173 (zwana dalej: „HellermannTyton” lub „my”) z przyjemnością wita Cię na swojej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych są dla nas bardzo ważne. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności i traktowania Twoich danych z najwyższą poufnością.

Pragniemy Cię poinformować, jakie dane osobowe zapisujemy, w jakim celu są one wykorzystywane, komu je przekazujemy w razie konieczności i z kim możesz się skontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Firma HellermannTyton Sp. z o.o. z siedzibą w Kotuni (Kotunia 111, 62-400) jest administratorem Twoich danych osobowych i dlatego jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych „RODO”).

Nie posiadamy Inspektora Danych Osobowych, ale wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w HellermannTyton Sp. z o.o., w tym kontakt z osobą odpowiedzialną za RODO w firmie można uzyskać poprzez e-mail: rodo@hellermanntyton.pl

Ponieważ zmiany w przepisach prawa lub zmiany w wewnętrznych procesach naszej firmy mogą spowodować konieczność dostosowania tej polityki prywatności, prosimy o regularne sprawdzanie jej treści.

Jeśli jesteś klientem, dostawcą, pracownikiem lub konsultantem, dodatkowo kliknij odpowiedni link:

Klient / Dostawca / Usługodawca

Pracownik

Konsultant

Ochrona danych na stronie internetowej

Z większości naszych zasobów sieciowych możesz korzystać bez udostępniania swoich danych. Kiedy w jakim zakresie rejestrujemy i przetwarzamy dane osobowe podczas korzystania z naszej strony, opisano w poniższych punktach.

Ze względu na bezpieczeństwo systemu i konieczność zapobiegania nadużyciom podczas dostępu do naszej strony internetowej, protokoły (pliki dziennika) są zapisywane na naszych serwerach i zawierają w szczególności następujące dane:

•    zdalny adres IP
•    zdalny użytkownik (tylko dla obszarów chronionych)
•    czas lokalny
•    żądanie (żądany adres URL)
•    kod statusu HTTP
•    liczba przesłanych bajtów
•    strona odsyłająca (referrer)
•    ID klienta (aplikacja kliencka)

Zapisane pliki dziennika są anonimizowane, a jeśli nie stwierdzimy potencjalnej ingerencji lub nadużycia, usuwane po siedmiu dniach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy zgodnie z prawem i zgodnie z uzasadnionym interesem. Nasze uzasadnione interesy obejmują zarządzanie naszą stroną internetową oraz utrzymanie dostępności i działania strony internetowej.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego, musisz podać swoje dane osobowe. Wymagane pola to imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane te wykorzystujemy tylko my i wyłącznie w zakresie wymaganym do kontaktu z Tobą i dostarczenia wymaganych informacji.

Newslettery

Jeśli zamówisz subskrypcję naszego newslettera, będziemy używać Twojego adresu e-mail, aby dostarczać Ci dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Po rejestracji wyślemy link potwierdzający na podany adres e-mail. Dopiero po kliknięciu linku z potwierdzeniem otrzymasz nasz newsletter.

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego newslettera, w każdej chwili możesz zrezygnować ze subskrypcji. W tym celu należy po prostu kliknąć link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdym z naszych newsletterów lub użyć formularza pod adresem https://www.hellermanntyton.pl/newsletter.
Po wykonaniu tej czynności nie będziesz otrzymywać od nas żadnych newsletterów.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Jeśli jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych, przekazujemy te dane do innych firm należących do naszej grupy spółek lub do podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oczywiście zapewniamy, że odbiorcy danych oferują wystarczającą gwarancję wykorzystywania tych danych zgodnie z prawem i w sposób bezpieczny oraz że są oni zobowiązani umową do przestrzegania przepisów ustawowych.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji dotyczących sieci społecznościowych oferowanych na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe zostaną przekazane odpowiednim dostawcom zewnętrznym tych sieci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnym rozdziale.

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zobligowani przez prawo, orzeczenie sądowe wydane przez właściwy sąd lub decyzję odpowiedniego organu publicznego, lub jeśli na skutek działań i zaniedbań z Twojej strony zostaniemy zmuszeni do zabezpieczenia naszych praw, majątku lub zasobów poprzez zwrócenie się do właściwych organów publicznych

Google reCAPTCHA

Na niniejszej stronie internetowej używamy również funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżniania czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też jest nadużywany w wyniku przetwarzania maszynowego i automatycznego. Usługa ta obejmuje przesyłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA i jest realizowana zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie indywidualnej odpowiedzialności osobistej w Internecie oraz zapobieganie nadużyciom i spamowi. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również wiązać się z przekazywaniem danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Sieci społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek z różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te stanowią funkcje odpowiednich portali społecznościowych, za pośrednictwem których możesz na przykład udostępniać treści z naszej strony internetowej swoim znajomym lub kontaktom w portalach społecznościowych lub polecać te treści innym osobom. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo odpowiedniego portalu.

Używamy wtyczek od następujących operatorów portali społecznościowych:

•    Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
•    Google: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
•    Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
•    LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
•    Xing: XING SE, Dammtorsrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy
•    Instagram: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

Wszystkie wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone na naszej stronie internetowej, aby uniemożliwić przesyłanie danych dostawcom sieci społecznościowych przez wywołanie naszej strony internetowej. Od momentu włączenia wcześniej wyłączonej wtyczki społecznościowej i skorzystania z funkcji odpowiednich sieci społecznościowych, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych do operatora portalu społecznościowego. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych.

Zgodnie z naszą wiedzą przekazywane są następujące dane:

•    adres IP,
•    identyfikator użytkownika po rejestracji w odpowiedniej usłudze,
•    strona internetowa odwiedzona wcześniej (tzw. odsyłająca) w przypadku kliknięciu danego linku,
•    rodzaj i ustawienia przeglądarki internetowej,
•    zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® czy Adobe® Reader®,
•    adres URL strony, na której znajduje się wtyczka społecznościowa,
•    data i godzina odwiedzin,
•    dane techniczne systemu operacyjnego,
•    informacje dotyczące strony,
•    pliki cookie.

Po włączeniu wtyczek społecznościowych operatorzy portali społecznościowych otrzymują informacje o Twoich odwiedzinach na konkretnych oferowanych przez nas stronach. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany w sieci społecznościowej, operator będzie mógł przyporządkować do Twojego konta strony odwiedzone w danym serwisie społecznościowym. Ponadto jeśli skorzystasz z wtyczek społecznościowych, np. klikając przycisk „Lubię to” na Facebooku, odpowiednie informacje zostaną przesłane do tego portalu społecznościowego.

Nawet jeśli nie masz konta w wymienionych portalach społecznościowych, możliwe, że portale wykryją i zarejestrują Twój adres IP za pośrednictwem wtyczki społecznościowej. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych, ich pozyskiwania i wykorzystywania przez portale społecznościowe, oraz na temat Twoich praw i opcji ustawień w tym zakresie znajdują się w notach dotyczących ochrony danych portali społecznościowych.

•    dla Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php
•    dla Twittera pod adresem: www.twitter.com/privacy
•    dla LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
•    dla Xinga pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
•    dla Instagrama pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli chcesz, możesz trwale włączyć wtyczki społecznościowe od jednego lub większej liczby dostawców. Dane będą wówczas stale przesyłane do operatora portalu społecznościowego natychmiast po otwarciu strony. W dowolnej chwili możesz wyłączyć wybrane, a nawet wszystkie wtyczki społecznościowe.

Ponadto możesz zablokować przesyłanie danych do portali społecznościowych za pomocą rozwiązań technicznych. W tym celu dostosuj ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce internetowej. Zapoznaj się z sekcją „Pomoc” w przeglądarce.

LinkedIn Insight Tag and LinkedIn Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii śledzenia konwersji oraz funkcji retargetingu firmy LinkedIn Corporation.

Podmiotem przetwarzającym jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Za pomocą tej technologii osobom odwiedzającym tę stronę internetową mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy na LinkedIn. Ponadto istnieje możliwość tworzenia anonimowych raportów na temat wydajności reklam, jak również informacji na temat interakcji na stronie internetowej (pomiar konwersji). W tym celu na tej stronie internetowej osadzony jest LinkedIn Insight Tag, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn, jeśli odwiedzisz tę stronę internetową i jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie LinkedIn.

LinkedIn Insight Tag zapewnia również funkcję retargetingu, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam poza siedzibą firmy, odwiedzającym naszą stronę internetową, która według LinkedIn nie identyfikuje odbiorcy reklamy.

Innymi słowy: Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez nas jako operatora strony.

Zapoznaj się z polityką prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig
aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także opcji i praw dotyczących prywatności.

Jeśli jesteś zalogowany w serwisie LinkedIn, możesz w każdej chwili wyłączyć gromadzenie danych za pomocą łącza i pliku cookie opt-out: www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. Poniższe łącze prowadzi do strony, na której możesz wyrazić sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników oraz reklam ukierunkowanych przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.
Przetwarzanie danych jest w każdym przypadku uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. (1) (f) GDPR, ponieważ mamy uzasadniony interes w wyświetlaniu Tobie spersonalizowanych reklam i ocenie korzystania z naszej strony internetowej.

Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. a GDPR; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły możesz znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. (2021-03-15nr)

Facebook Pixel, Custom Audiences and Facebook Remarketing

Nasze informacje online zawierają tak zwany "piksel Facebooka" z sieci społecznościowej Facebook - która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Piksel Facebooka używamy w naszym uzasadnionym interesie oraz w celu analizy, optymalizacji i ekonomicznej obsługi naszych informacji online.

Podmiotem przetwarzającym jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin D02, Irlandia, przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Za pomocą piksela Facebook możliwe jest określenie przez Facebook osób odwiedzających nasze strony internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym używamy piksela Facebook, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszymi informacjami online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebook chcemy również mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania.

Za pomocą piksela Facebook możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. konwersja). Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. Odpowiednie, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, znajdziesz w polityce użytkowania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebook i jego działania możesz znaleźć w dziale pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych przez piksel Facebook do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby dostosować rodzaje reklam wyświetlanych użytkownikowi na Facebooku, możesz wejść na stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia te są niezależne od platformy, tzn. obowiązują na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne. Z wykorzystywania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych możesz również zrezygnować za pośrednictwem strony Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (https://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). (2021-03-08nr).

Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, by umożliwić korzystanie z pewnych funkcji strony, w celu analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, oraz oferowania usług od dostawców zewnętrznych.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera. Większość używanych przez nas plików cookie jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego komputera przy następnych odwiedzinach strony (tzw. długoterminowe pliki cookie). Ponadto na naszej stronie internetowej używamy plików cookie od innych dostawców.

Możesz zablokować zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Jeśli nie życzysz sobie zapisywania plików cookie na Twoim komputerze, wyłącz opcję zapisywania plików cookie z naszej strony w przeglądarce lub dostosuj ją tak, aby pliki cookie w ogóle nie były zapisywane na Twoim komputerze. Wszystkie pliki cookie zapisane wcześniej można również usunąć w przeglądarce.

Wyłączenie obsługi plików cookie może wymagać zapisania stałego pliku cookie na Twoim komputerze. Jeśli następnie usuniesz ten plik, będzie konieczne ponowne włączenie obsługi plików cookie.

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące kategorie plików cookie:

Sesyjne pliki cookie

Aby ułatwić przeglądanie naszej strony internetowej, korzystamy z tzw. sesyjnych plików cookie. Umożliwiają one naszemu serwerowi rozpoznanie Ciebie lub Twojego komputera/przeglądarki jako tego samego użytkownika pomimo ewentualnej zmiany adresu IP w międzyczasie. Sesyjne pliki cookie umożliwiają przypisanie do jednej sesji kilku połączonych ze sobą zapytań użytkownika. Sesyjny plik cookie zachowuje ważność tylko do końca sesji. System usuwa go automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

Długoterminowe pliki cookie

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, czyli internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerze, aby ułatwić analizę Twojego użytkowania naszej strony internetowej.

Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie na temat korzystania z witryny zazwyczaj są przesyłane na serwery obsługiwane przez firmę Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystujemy funkcję Google Analytics wyłącznie z opcją „_anonymizeIp” do anonimizacji adresów IP, która gwarantuje, że adres IP zostanie usunięty przez firmę Google przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby zapobiec jego powiązaniu z konkretną osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony.

Firma Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu analizy Twojego korzystania z witryny i przygotowywania dla nas raportów na temat aktywności użytkowników w serwisie i świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością użytkowników w serwisie oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę do Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi z firmy Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednak pamiętaj, że może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.
Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez plik cookie, a dotyczących Twojego korzystania ze strony (w tym Twojego adresu IP) i przetwarzaniu ich przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Możesz również kliknąć ten link. Zostanie ustawiony plik cookie wyłączenia (opt-out), który będzie zapobiegać pozyskiwaniu Twoich danych przez funkcję Google Analytics w przyszłości.

 

Pliki cookie od osób trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się również usługi innych dostawców. W odniesieniu do tych usług, korzystanie z danych osobowych odbywa się za pośrednictwem dostawców wymienionych poniżej, za których nie jest odpowiedzialny dostawca tej strony internetowej.

YouTube

Nasza obecność online obejmuje filmy wideo z zewnętrznej platformy YouTube. Operatorem tej platformy jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli w naszym serwisie internetowym wywołasz stronę zawierającą materiały wideo z YouTube, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Serwis YouTube prześle treść wideo bezpośrednio do przeglądarki jako część przeglądanej strony. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych rejestrowanych przez YouTube w ramach tej metody.

Informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych, a także sposobie dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę YouTube, wraz z Twoimi prawami i ustawieniami opcjonalnymi dotyczącymi ochrony prywatności, można znaleźć w uwagach o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube:
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Google Maps

Ponadto nasza witryna internetowa wykorzystuje Mapy Google na kilku podstronach, aby wyświetlać mapy interaktywne i tworzyć mapy tras.

Mapy Google to usługa kartograficzna firmy Google Inc. (dalej zwanej: „Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korzystanie z Map Google może doprowadzić do przekazania firmie Google w USA informacji o korzystaniu z tej witryny, w tym Twojego adresu IP i adresu (początkowego) użytego w ramach funkcji planowania trasy.

W przypadku wywołania w naszym serwisie strony, która zawiera Mapy Google, Twoja przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Google. Firma Google prześle zawartość mapy bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez firmę Google w ramach tej metody.

Zgodnie z naszymi informacjami obejmuje to co najmniej następujące dane:

•    data i godzina odwiedzin danej strony internetowej,
•    adres internetowy lub URL pobranej strony internetowej,
•    adres IP,
•    adres (początkowy) wprowadzony podczas operacji planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Jeśli nie życzysz sobie, aby firma Google pozyskiwała, przetwarzała lub wykorzystywała Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wyłączyć obsługę JavaScript w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku wyświetlenie mapy nie będzie możliwe.

Informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych, a także sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Google, wraz z Twoimi prawami i ustawieniami opcjonalnymi dotyczącymi ochrony prywatności, można znaleźć w uwagach o ochronie danych osobowych w serwisie Google:
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, zoptymalizować ofertę i doświadczenia podczas odwiedzin naszej strony. Hotjar jest usługą analizy internetowej firmy Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Eila Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta.
Technologia Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na jakich stronach, na jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie itd.), a to pomaga nam dostosować nasze usługi do ich opinii. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach, w tym adres IP urządzenia (tylko zanonimizowany), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język przeglądania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Okres przechowywania jest ograniczony do jednego roku. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.hotjar.com/privacy.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, Art. 6 para.1 lit. RODO. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku możesz jednak nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Leadlab

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię śledzenia (Java Script) firmy WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) w celu analizy zachowania osób odwiedzających stronę internetową. Zanim zachowanie odwiedzającego zostanie zarejestrowane, adres IP każdego odwiedzającego stronę internetową jest odczytywany z protokołu TCP/IP, porównywany z bazą danych firmy WiredMinds GmbH (procedura whitelist) i usuwany po dokonaniu porównania. Adres IP nie jest nigdy przechowywany w LeadLab.
 
Adres IP jest przetwarzany wyłącznie w celu umożliwienia przyporządkowania wizyt na stronie internetowej do możliwej do zidentyfikowania firmy, bez możliwości powiązania z osobą fizyczną. Zachowanie odwiedzających stronę internetową, w przypadku których nie można wykluczyć możliwości identyfikacji osoby fizycznej, nie jest rejestrowane. 
 
Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes klienta (art. 6 par. 1 (f) RODO), aby uzyskać informacje na temat możliwej do zidentyfikowania firmy odwiedzającej jej stronę internetową i zoptymalizować swoją stronę internetową poprzez analityczne uwzględnienie zachowania odwiedzających.
 
WiredMinds GmbH wykorzystuje informacje zebrane w imieniu klienta do tworzenia anonimowych profili użytkowania dotyczących zachowania odwiedzających na stronie internetowej klienta. Dane uzyskane w ten sposób nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową.

Leadfeeder

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Dealfront (Liidio Oy jako część Dealfront Group GmbH) do analizy zachowań odwiedzających. W tym procesie przetwarzany jest adres IP odwiedzającego. Przetwarzanie to ma na celu pomóc nam zrozumieć, które firmy (B2B) odwiedzają naszą witrynę, poprzez wzbogacenie adresów IP o powiązane informacje, takie jak nazwa firmy lub kod branżowy. W tym celu na początku sesji odwiedzającego jego adres IP i odpowiadające mu dane sesji są dopasowywane do dużej białej listy znanych firm. Za każdym razem, gdy przetwarzamy dane o ruchu w witrynie, jest to oparte na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w optymalizacji naszych produktów, usług, sprzedaży i marketingu. Aby zapobiec temu przetwarzaniu, użytkownik (odwiedzający witrynę) może zainstalować i skonfigurować odpowiednie programy blokujące reklamy lub używać wtyczek bez skryptów w przeglądarce. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonych celów. Ustawowe obowiązki przechowywania mogą prowadzić do dłuższego okresu przechowywania danych. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Dealfront w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi standardami ochrony danych.

Google Ads (dawniej Google Adwords)

Google Ads Conversion
Korzystamy z Google Ads Conversion, aby zwrócić uwagę odbiorców na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą mediów reklamowych (tzw. Google Ads). W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić skuteczność poszczególnych działań reklamowych. W ten sposób realizujemy interes, jakim jest pokazywanie Tobie interesujących reklam i uczynienie naszej strony internetowej bardziej interesującej dla Ciebie oraz sprawiedliwe obliczenie kosztów reklamy.
Reklamy te są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklam". W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które mogą być wykorzystane do oceny niektórych parametrów pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność zazwyczaj po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jako wartości analityczne tego pliku cookie są zazwyczaj zapisywane: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejscu (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacje opt-out (oznaczające, że użytkownik nie życzy sobie więcej być adresatem).
Dzięki tym plikom cookie, Google może rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Ads, a zapisany na jego komputerze plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Ads. My sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy od Google jedynie oceny statystyczne. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych narzędzi reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych związanych z korzystaniem z narzędzi reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google poprzez zastosowanie tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym stanem wiedzy: poprzez integrację Ads Conversion, Google otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknąłeś na reklamę pochodzącą od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę na stronie do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że usługodawca uzyska i zapisze Twój adres IP.

Firmą przetwarzającą jest Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Remarketing Google Ads
W ramach usługi Google Ads korzystamy z funkcji remarketingu. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować użytkownikom naszej strony internetowej reklamy oparte na ich zainteresowaniach na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. "Google Ads" lub na innych stronach internetowych). W tym celu analizowane są interakcje użytkowników na naszej stronie internetowej, np. oferty, którymi użytkownik był zainteresowany, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych również po ich odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google zapisuje pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci wyświetlania Google. Te pliki cookie służą do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Pliki cookie służą do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym urządzeniu końcowym, a nie do identyfikacji osoby.
Więcej informacji na temat plików cookie możesz znaleźć w sekcji "Pliki cookie" w naszej polityce prywatności.
Odbiorcy:
Więcej informacji na temat polityki prywatności Google możesz znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/pl.html. Możesz również odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI): https://www.networkadvertising.org.

Usunięcie/odwołanie:
Proces śledzenia możesz uniemożliwić/zatrzymać na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki, w szczególności wyłączenie plików cookie osób trzecich spowoduje, że nie będziesz otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez zainstalowanie wtyczki udostępnionej przez Google pod następującym linkiem: https://www.google. com/settings/ads/plugin; c) poprzez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacji "About Ads" pod linkiem https://www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin, e) poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Żywotność plików cookie: do 180 dni (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych za pośrednictwem tej strony internetowej).


Podstawa prawna:
Art. 6 (1) a GDPR (zgoda). Firmą przetwarzającą jest Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
Funkcje reklamowe Google Analytics
Na tej stronie internetowej, oprócz funkcji standardowych, korzystamy z zaawansowanych funkcji Google Analytics. Funkcje reklamowe Google Analytics zaimplementowane na tej stronie internetowej obejmują:
Raporty wyświetleń Google Display Network.
Raporty Google Analytics dotyczące wydajności według cech demograficznych i zainteresowań.
Zintegrowane usługi, dla których dane są gromadzone w Google Analytics w celach reklamowych, w tym gromadzenie danych za pomocą plików cookie dla preferencji reklamowych i anonimowych identyfikatorów.
W tym celu, oprócz danych zebranych przez narzędzie analityczne Google Analytics, zbierane są dalsze dane za pomocą plików cookie Google dla preferencji reklam i anonimowych identyfikatorów dostępu. Używamy tych informacji do ulepszania naszych usług internetowych.
Możesz uniemożliwić/zatrzymać korzystanie z funkcji reklamowych Google Analytics na różne sposoby: a) poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce; b) poprzez ustawienia reklam Google na stronie https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl c) poprzez odpowiednie ustawienie plików cookie d) poprzez dezaktywację na stronie Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org.  Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności w sekcji "Pliki cookie".


Podstawa prawna:
Art. 6 (1) a GDPR (zgoda). Firmą przetwarzającą jest Google Ireland Limited, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia, przetwarzanie danych odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
Bing Ads
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologie z Bing Ads (bingads.microsoft.com). Są one dostarczane i obsługiwane przez Microsoft - a dokładniej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Jeśli wszedłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing, Microsoft umieści plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym. W ten sposób Microsoft i my możemy rozpoznać, że internauta kliknął na reklamę Bing i w ten sposób dotarł na stronę HellermannTyton poprzez zdefiniowaną stronę docelową ("strona konwersji"). Otrzymujemy na przykład informacje o liczbie zakończonych osiągnięć celu (tzw. "conversion tracking") oraz o liczbie użytkowników, którzy weszli na stronę internetową poprzez reklamę. Ponadto możemy sprawdzić, jakie terminy wyszukiwania (słowa kluczowe) zostały użyte w wyszukiwaniu Bing. Microsoft gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje cookie przy użyciu pseudonimowych profili użytkowników. Informacje te są wykorzystywane do analizowania zachowań odwiedzających oraz do wyświetlania reklam. Wszystkie informacje są anonimowe, tzn. nie są przechowywane żadne adresy IP i nie są przetwarzane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.
Microsoft posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Microsoft wykorzystywał anonimowe informacje dot. Twojego zachowania w sposób opisany powyżej, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych opartych na plikach cookie oraz przetwarzaniu danych przez Microsoft w związku z korzystaniem z witryny internetowej, zgłaszając swój sprzeciw pod następującym linkiem: https://choice.microsoft.com/pl-PL/opt-out. Dalsze informacje na temat ochrony danych oraz plików cookie wykorzystywanych przez Microsoft i Bing Ads możesz znaleźć na stronie internetowej Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. Firma Microsoft zobowiązała się do przetwarzania danych obywateli UE wyłącznie na terenie UE.

Hiperłącza do stron zewnętrznych

Nasza strona zawiera hiperłącza do stron dostawców zewnętrznych. Kliknięcie takich łączy spowoduje przejście z naszej strony bezpośrednio na stronę innego dostawcy. Można to rozpoznać między innymi po zmianie adresu URL.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za poufność postępowania z Twoimi danymi na takich stronach zewnętrznych, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych. Dlatego należy bezpośrednio sprawdzić informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

Ochrona Twoich danych

Za każdym razem, gdy pozyskujemy dane osobowe, my lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przechowujemy takie dane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp jest ograniczony do niewielkiej liczby uprawnionych pracowników, którzy zapewniają wsparcie techniczne, handlowe i redakcyjne.

Aby zapobiec utracie lub nieprawidłowemu wykorzystaniu danych, podejmujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które są poddawane regularnej kontroli i dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.

Jednak przypominamy, że struktura Internetu oznacza, iż inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności, mogą nie przestrzegać przepisów o ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych.

Twoje prawa jako osoby, której dane posiadamy

•    Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO): W każdej chwili możesz zażądać informacji o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe i jakiego rodzaju, w jakim celu odbywa się przetwarzanie, skąd te dane pochodzą, do jakich odbiorców są przekazywane w razie konieczności oraz jak długo są przez nas przechowywane.
•    Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Jeżeli zauważysz, że dotyczące Ciebie dane osobowe są nieprawidłowe, możesz w każdej chwili zażądać ich sprostowania. Jeżeli Twoim zdaniem dane są niekompletne, możesz również zażądać ich uzupełnienia.
•    Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Jeśli Twoim zdaniem wykorzystywanie Twoich danych osobowych nie jest już konieczne, odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej lub jest niezgodne z prawem z innych względów, możesz żądać usunięcia tych danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Zamiast usuwać dane możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzanie to odbywa się niezgodnie z prawem. W szczególności możesz również żądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się ich wykorzystaniu.
•    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W odniesieniu do danych osobowych, które podał sam użytkownik i które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, możesz zażądać udostępnienia tych danych w postaci ustrukturyzowanej, powszechnie wykorzystywanej i przystosowanej do odczytu przez maszyny. Możesz również zażądać przesłania tych danych bezpośrednio do innego administratora.
•    Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia podstaw dotyczących Twojej konkretnej sytuacji, które uniemożliwiają korzystanie z Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas z zachowaniem równowagi interesów stron, masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystywaniu tych danych. Jeśli Twoje dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim, zawsze masz prawo do sprzeciwu.
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): Jeżeli Twoim zdaniem doszło do naruszenia Twoich praw dotyczących danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W szczególności możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub miejsca zaistnienia domniemanego naruszenia.

Aby wysłać do nas zapytanie dotyczące Twoich danych, wypełnij poniższy formularz:

Załącznik 4n

Formularz żądania dostępu do danych dla pracowników

Wypełniony formularz wyślij tradycyjną pocztą na adres firmy HellermannTyton Sp. z o.o. lub poprzez e-mail:

rodo@hellermanntyton.pl

Pamiętaj o dołączeniu dokumentów umożliwiających potwierdzenie tożsamości.

Kontakt