05/06/2023

System RFID w środowisku przemysłowym: Oszczędzaj czas dzięki bezdotykowej identyfikacji produktów za pomocą opasek kablowych RFID oraz innych akcesoriów RFID.

System RFID: Inteligentne rozwiązania z opaskami kablowymi RFID i akcesoriami

HellermannTyton opracował szeroki asortyment opasek kablowych RFID, akcesoriów i czytników RFID, aby bardziej efektywnie kształtować procesy monitorowania oraz identyfikacji.
Mnogość zastosowań sprawia, że technologia RFID jest tak wyjątkowa: 

 • Zwiększenie efektywności w produkcji: eliminacja niektórych działań w produkcji, ze względu na wiele funkcji opasek kablowych z tagami RFID: mocowanie, wiązanie, znakowanie, identyfikacja, bezpieczeństwo produktów, monitorowanie produktów z RFID i wiele innych.
 • Skuteczne znakowanie i identyfikacja produktów nawet w trudnych obszarach przemysłu: informacje zapisane na transponderze RFID są w każdej chwili czytelne nawet w trudnych warunkach produkcyjnych.
 • Znakowanie i identyfikacja niedostępnych części: opaski kablowe RFID stanowią skuteczną alternatywę w sytuacjach, kiedy standardowe znakowanie, takie jak etykiety z kodem kreskowym, mogłoby być słabo czytelne, na przykład ze względu na ograniczenie ilości miejsca lub gdy znakowanie nie jest możliwe ze względów materiałowych.
 • Wspomaganie automatyzacji procesów zgodnie z celami określonymi w koncepcji Przemysł 4.0: inteligentna fabryka znajduje niezliczone zastosowania dla technologii RFID. Dodatkowo opaski kablowe stosuje się dzisiaj praktycznie w każdej branży.

Przegląd produktów

Co to jest RFID?

Identyfikacja radiowa, w skrócie RFID (Radio frequency identification), to inteligentne rozwiązanie służące do jednoznacznej identyfikacji obiektów. Etykiety, opaski lub akcesoria RFID zamocowane do przedmiotów umożliwiają automatyczną i niepowtarzalną identyfikację, serializację oraz monitorowanie m.in. zapasów jak i środków trwałych. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak działa technologia RFID i jak można ją zastosować w przemyśle:

Zalety RFID

RFID łączy w sobie różne właściwości: opaska kablowa funkcjonuje jako nośnik informacji, oznakowanie produktów i mocowanie kabli - jeden produkt, wiele możliwości.

 • Jednoznaczna identyfikacja dzięki unikatowej numeracji transpondera RFID
 • Szybsze gromadzenie danych, eliminacja dokumentów papierowych
 • Eliminacja błędów zapisu danych w raportach
 • Redukcja czasu pracy dzięki zmniejszeniu nakładów pracy na wpisywanie danych
 • Nadzorowane zarządzanie urządzeniami i magazynem
 • Możliwość zapisu większej ilości danych niż na kodach kreskowych
 • Spełnienie wymogów ustawowych
 • Prosta wymiana aktualnych informacji
 • Zarządzanie przeglądami, pracami z zakresu konserwacji itp.
 • Niezawodne działanie w trudnych warunkach, na przykład w razie występowania wilgoci, pyłu, zabrudzeń, w otoczeniu zagrożonym korozją, przy wibracjach i wstrząsach
 • Odczyt bezdotykowy, możliwy bez konieczności nawiązania bezpośredniego kontaktu wzrokowego

Dowiedz się więcej na temat korzyści płynących z zastosowania rozwiązań RFID HellermannTyton w poniższym filmie:

Zastosowania RFID w przemyśle

System RFID znajduje zastosowanie w wielu branżach. O jego zastosowaniu decyduje materiał, częstotliwość transpondera, odległość odczytu oraz otoczenie. 

System RFID do zarządzania zasobami

System RFID do zarządzania zasobami

Dobrym przykładem może być zarządzanie zasobami, w którym system RFID zapewnia znaczne uproszczenie znakowania i monitorowania wartościowego wyposażenia oraz narzędzi. W tym przypadku wystarczy wyposażyć produkt w opaskę kablową RFID firmy HellermannTyton, która została zaprogramowana unikatowym kodem.
W zależności od potrzeb występuje możliwość połączenia zaprogramowanego kodu z bazą danych lub dodawania indywidualnych informacji do kodu oraz bazy danych.

Możliwość monitorowania każdej części jest korzystna również dla działu przyjęcia towaru. Koszty stają się bardziej przejrzyste, a procesy z nimi związane mogą być optymalizowane. Dzięki zastosowaniu opasek kablowych z RFID  fałszowanie produktów jest szybko wykrywalne, a wręcz staje się całkowicie niemożliwe : Kiedy opaska kablowa zostanie przerwana, nie może już zostać ponownie użyta, ponieważ każdy chip RFID posiada unikatowy numer ID. Opaski kablowe RFID gwarantują autentyczność zapisanych na nich informacji.

System RFID dla turbin wiatrowych

System RFID dla turbin wiatrowych

Farma wiatrowa offshore jest kolejnym przykładem wykorzystania systemu RFID. Inżynierowie muszą często zabierać ze sobą potrzebne, wartościowe narzędzia do wykonania napraw lub prac konserwacyjnych we wskazanej lokalizacji.  
Aby zarządzać zapasami magazynowymi i/lub na przykład zidentyfikować położenie narzędzia, można wyposażyć je w opaskę kablową RFID. Zaprogramowane na niej informacje można połączyć z bazą danych, która służy jako źródło informacji oraz do zarządzania zasobami, aby umożliwić w ten prosty sposób monitorowanie tego narzędzia.
Przy użyciu technologii NFC (komunikacja bliskiego pola) inżynier może komunikować się z opaską kablową RFID poprzez aplikację na tablecie. W ten sposób możliwe jest na przykład pobranie narzędzi przed wykonaniem zadań i ponowne ich oddanie po zakończeniu pracy. Dużą korzyścią, jaką oferuje omawiany system, jest umożliwienie ciągłej kontroli zasobów roboczych zarówno użytkownikom, jak i administracji.

System RFID w warunkach ekstremalnych

System RFID w warunkach ekstremalnych

Przy trudnych warunkach w obiekcie produkcyjnym, na przykład w razie występowania gorąca, zabrudzeń i cieczy, opaski kablowe RFID z różnych materiałów stanowią optymalne rozwiązanie.
Przykładem tego są prace naprawcze na wężach wykonywane przez serwis hydrauliczny. Spotykają się tutaj ze sobą skrajne warunki. Połączenie oleju hydraulicznego, produktów do śrub i zabrudzeń sprawia, że standardowe oznakowanie produktowe staje się nieczytelne. Dla pracowników serwisu stanowiło to znaczny problem. Nie mogli oni określić typu węża. Jakie jest maksymalne obciążenie ciśnieniowe węża? Kiedy wąż został wyprodukowany i zainstalowany? Kto ostatnio przy nim pracował?

Rozwiązanie dla działu serwisowego polegało na zastosowaniu metalowych opasek kablowych firmy HellermannTyton, którym nie szkodzi olej ani gorąco.

System RFID dla branży budowlanej

System RFID dla branży budowlanej

Istnieje wiele inne obszarów zastosowania systemów RFID, przykładowo budowa dźwigów. Przykład: dotychczasowe oznakowania produktów były trudno dostępne i nieczytelne, ponieważ na życzenie klienta nałożono wiele warstw lakieru. Dzięki zastosowaniu opasek kablowych RFID firmy HellermannTyton do identyfikacji, informacje pozostają trwale czytelne, ponieważ chip znajduje się wewnątrz opaski i jest tym samym odporny na trudne warunki otoczenia oraz  liczne warstwy lakieru.

System RFID dla branży motoryzacyjnej

System RFID dla branży motoryzacyjnej

Procesy związane z monitorowaniem produktów są upraszczane i optymalizowane. Dotyczy to przykładowo wadliwych części, akcji wycofywania produktów lub nadzorowania cyklicznych przeglądów technicznych, jak również, ogólnego znakowania produktów, przykładowo przy montażu elementów w samochodach.

W tym zakresie opaska kablowa RFID jest też środkiem zabezpieczającym, który jest skuteczny i wymaga niższego nakładu niż standardowe rozwiązania do znakowania. Jeśli opaska kablowa zostanie przerwana, nie będzie mogła zostać ponownie użyta.

W ten sposób gwarantowana jest autentyczność informacji na opasce kablowej RFID jako oznakowania produktu. Można na przykład bardzo dokładnie prześledzić, który pracownik, którego dnia zamontował określoną część o danych właściwościach w określonej fabryce.

Nasze produkty RFID do efektywnego zarządzania

System RFID do zarządzania zasobami: Wszystkie produkty RFID firmy HellermannTyton nadają się do zapisywania i ochrony danych, serializacji, monitorowania i identyfikacji produktów w obszarach zarządzania zasobami, inwentaryzacji, dystrybucji i usług najmu, jak również do prostego zarządzania podczas prac konserwacyjno-naprawczych.

Opaski kablowe RFID

Nylonowe opaski kablowe z transponderem wysokiej lub niskiej częstotliwości T50RFID
(HF & LF)

Nylonowe opaski kablowe z wbudowanym transponderem RFID

Opaski kablowe RFID to innowacyjne rozwiązanie do jednoznacznej  i szybkiej identyfikacji produktów.
Nylonowe opaski kablowe są wyposażone w transponder RFID. To rozwiązanie pozwala połączyć liczne zalety standardowych opasek kablowych z technologią RFID.

Wykrywalne opaski kablowe ze znacznikiem RFID zawierające cząsteczki metalu MCTRFID
(HF & LF)

Wykrywalne opaski kablowe ze znacznikiem RFID zawierające cząsteczki metalu MCTRFID (HF & LF)

Opaski kablowe RFID z cząsteczkami metalu zawierają opiłki stali nierdzewnej (wykrywalne magnetycznie / za pomocą urządzenia rentgenowskiego) i zostały skonstruowane dla branż, w których możliwość zanieczyszczenia produktów stanowi problem.
Opaski można stosować do zabezpieczania, serializacji, monitorowania i identyfikacji produktów, przykładowo w przemyśle spożywczym,  chemicznym i farmaceutycznym, aby zapewnić większą skuteczność kontroli jakości.

Opaski kablowe ze stali nierdzewnej z transponderem RFID HF i UHF MBTRFID (HF & UHF)

Opaski kablowe ze stali nierdzewnej z chipem RFID

Opaski kablowe RFID ze stali nierdzewnej  są wyposażone w przesuwny nośnik dla transpondera RFID o wysokiej częstotliwości (HF) lub ultra wysokiej częstotliwości (UHF).
Opaski kablowe RFID ze stali nierdzewnej nadają się doskonale do znakowania produktów i są przeznaczone do wszystkich zastosowań wymagających dużej siły mocującej i odporności do pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach.

Akcesoria z transponderem RFID

HEXTAG – transponder wysokiej częstotliwości (HF)

HEXTAG z chipem RFID

HEXTAG wykonany z PA66 jest wyposażony w transponder o wysokiej częstotliwości.
Centralnie umieszczony otwór umożliwia prosty montaż elementu, np. za pomocą śruby, w miejscach, w których nie można zastosować opasek kablowych RFID.

CRADLE – wysoka częstotliwość (HF)

CRADLE z chipem RFID

CRADLE, wykonany z TPU i wyposażony w transponder HF, może być używany ze standardowymi opaskami kablowymi HellermannTyton.

Czytniki/rejestratory RFID przyczynią się do poprawy procesów bezpieczeństwa i jakości

Czytnik RFID

Dwa czytniki RFID

Ręczny czytnik RFID HS9 służy do odczytu z transponderów niskiej częstotliwości i odczytu/zapisu z transponderów/na transponderach wysokiej częstotliwości, które są umieszczone w opaskach kablowych RFID i akcesoriach firmy HellermannTyton.
Czytnik HS9 stosuje się do transponderów niskiej częstotliwości (LF, 125 kHz, tylko odczyt) i transponderów wysokiej częstotliwości (HF, 13,56 MHz, odczyt i zapis).

Czytnik RFID

Czytnik RFID

Czytnik stołowy RFID-DT22 do zastosowania stacjonarnego został zaprojektowany do odczytu i zapisu danych z transponderów wysokiej częstotliwości (HF 13,56 MHz) umieszczonych w opaskach kablowych RFID i akcesoriach  HellermannTyton.
Czytnik pełni funkcję interfejsu pomiędzy transponderem RFID, a systemem komputerowym lub bazą danych. Fale radiowe przenoszą dane z transpondera RFID do czytnika, dzięki czemu możliwy jest bezkontaktowy odczyt i/lub zapis danych.

Sposób działania RFID


Radio Frequency Identification, w skrócie RFID, to nadrzędne pojęcie dla technologii automatycznej identyfikacji obiektów lub osób za pomocą częstotliwości radiowej. Transmisja danych odbywa się przy użyciu fal elektromagnetycznych.

 

Aby umożliwić identyfikację RFID, znakowane produkty muszą być wyposażone w tak zwane transpondery lub tagi RFID, które umożliwiają komunikację z czytnikiem. Następuje to poprzez fale radiowe, od których pochodzi też nazwa systemu. Tym samym nie jest konieczny bezpośredni kontakt między transponderem RFID, a czytnikiem RFID.


RFID-Technologie RFID-Technologie

Technologia RFID umożliwia przenoszenie danych bezdotykowo, przedmiot nie musi znajdować się w polu widzenia.

Firma HellermannTyton oferuje asortyment pasywnych technologii RFID (opaski kablowe i akcesoria wyposażone w tagi RFID), które można odczytywać czytnikami RFID, aby zapewnić szybkie i precyzyjne raportowanie.

Pasywne znaczniki RFID w opaskach kablowych są stosowane między innymi do:
• zarządzania zasobami  i majątkiem
• zabezpieczenia przed kradzieżą i identyfikacji
• zapewnienia bezpieczeństwa
• śledzenia przeglądów oraz prac z tym związanych
• znakowania bagażu
• identyfikacji pojazdów
• automatyzacji procesów

Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na funkcję śledzenia i rejestrowania kalibracji, lokalizacji oraz wymaganych przeglądów technicznych, przestrzegających obowiązujące standardy jakościowe i akredytacji, wzrasta nieustająco.


Update: 03/06/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.206.4) | Update: 03/06/2023 | Ustawienia prywatności