21/06/2024

Zrównoważony rozwój | Produkt

Umożliwianie zrównoważonego rozwoju


Strategia zrównoważonego rozwoju HellermannTyton - Produkt w centrum uwagi Strategia zrównoważonego rozwoju HellermannTyton - Produkt w centrum uwagi


Naszym celem jest wspieranie innowacji w zakresie bardziej zrównoważonych produktów, z uwzględnieniem materiałów, ich cyklu życia, możliwości ponownego wykorzystania lub późniejszego recyklingu.

Projektowanie z myślą o efektywności i ponownym wykorzystaniu w obiegu zamkniętym

Rozumiemy, że każdy wkład w redukcję emisji poprzez zmniejszenie masy i niższe zużycie energii ma ogromne znaczenie w dłuższej perspektywie czasowej, podobnie jak projektowanie z myślą o ponownym użyciu i poprawa możliwości recyklingu naszych produktów po zakończeniu ich użytkowania. Dzięki współpracy z naszymi klientami, dostawcami i partnerami jesteśmy pewni, że nadal będziemy wprowadzać nowości na poziomie produktów poprzez redukcję masy, projektowanie i innowacje materiałowe.

Cele w obszarze: Produkt

Cele zrównoważonego rozwoju - obszar Produkt

Mniejszy ślad węglowy

  • Promocja materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska
  • Globalna oferta zrównoważonych produktów wykonanych z materiałów alternatywnych

Obieg zamknięty

  • Produkty wykonane z większą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu
  • Rozwój usługi zwrotu zużytego wyrobu

Powiązanie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ

7 - Przystępna i czysta energiaProduct activities aligned with UN SDGs
9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura
12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
14 - Życie pod wodą

  

Nasza droga do bardziej zrównoważonego rozwoju

W HellermannTyton staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko oraz zachęcać i umożliwiać naszym pracownikom i klientom podejmowanie pozytywnych działań na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.

Odkryj konkretne cele i działania w naszych obszarach zainteresowania zrównoważonym rozwojem, klikając na poniższe sekcje.

Pomoc w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jeśli masz pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami. Zadbamy o to, aby odpowiednia osoba w naszej firmie jak najszybciej udzieliła ci potrzebnych informacji.