29/05/2024

Inżynier ds. rozwoju / Development Engineer

Cel

Projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji dające wymierne korzyści wydajnościowe i jakościowe, które budują przewagę konkurencyjną

Zakres odpowiedzialności

 • Efektywne wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie automatyzacji i obtrysku elementów metalowych
 • Właściwy dobór maszyn i urządzeń do automatyzacji
 • Podnoszenie efektywności produkcji

Najważniejsze zadania

 • Optymalizacja procesu produkcyjnego w odniesieniu między innymi do jakości, organizacji pracy oraz redukcji kosztów
 • Zarządzanie procesem wdrażania nowych projektów, w tym:
  • Analizowanie opłacalności wdrożenia nowego projektu
  • Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych
  • Budowanie bazy potencjalnych kontrahentów / podwykonawców
  • Prognozowanie ram kosztowych projektów
  • Testowanie nowych rozwiązań przed ich wdrożeniem na produkcji
 • Monitorowanie procesu realizacji projektów, w szczególności:
  • Systematyczne zbieranie informacji na temat przebiegu projektu
  • Nadzór nad terminowością realizacji projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • Kontrola nad realizacją budżetu inwestycyjnego
  • Nadzór nad dokumentacją projektów
  • Inicjowanie zadań korygujących lub zapobiegawczych w przypadku zaistnienia zagrożenia dla prawidłowej realizacji projektów
  • Przygotowanie raportu podsumowującego realizację projektów uwzględniającego: koszty, terminowość, jakość
 • Planowanie i nadzór nad realizacji projektów badawczo-rozwojowych od etapu koncepcji do uruchomienia produkcji seryjnej
 • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań technicznych na bazie oceny jakościowej i kosztowej
 • Projektowanie urządzeń do automatyzacji, obtrysku elementów metalowych i montażu
 • Szkolenie pracowników z obsługi nowych rozwiązań automatyzacji
 • Usprawnianie procesów produkcyjnych
 • Ścisła współpraca z kierownikami poszczególnych komórek firmy
 • Wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez przełożonych

Podstawowe wskaźniki i kryteria okresowych ocen

 • Ilość wdrożonych nowych projektów w zakresie nowych automatyzacji oraz nowych produktów 
 • Oszczędności finansowe z tytułu wdrażanych projektów optymalizacyjnych np. skracanie czasu cyklu, wyeliminowanie pracy manualnej, zapewnienie 100% jakości produkowanych wyrobów

Zakres uprawnień

 • Wybór dostawców zapewniających efektywność wdrażanych procesów automatyzacji 
 • Podejmowanie decyzji w zakresie wyboru procesu/produktu do optymalizacji/ automatyzacji

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe techniczne np. automatyzacja i robotyzacja, budowa maszyn

Wymagane doświadczenie zawodowe:

 • 2 letnie doświadczenie w dziale rozwoju w firmie produkcyjnej lub projektowej

Wiedza i umiejętności:

 • Znajomość programów CAD (Catia V5)
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Zarządzanie Projektami
 • Znajomość Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (znajomość branży)
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność analizy wzajemnych powiązań między elementami maszyn i rozwiązywania złożonych problemów technicznych,
 • Znajomość wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach automatyzacji
 • Ogólnotechniczne zdolności manualne
 • Dobra znajomość MS Office
 • Wysoka kultura osobista

Znajomość języków obcych:

 • j. polski - biegły
 • j. angielski – poziom B2 lub wyższy
 • j. niemiecki i/lub j. francuski będzie dodatkowym atutem

Predyspozycje osobowościowe:

 • Kreatywność
 • Dokładność
 • Zaangażowanie
 • Komunikatywność
 • Lojalność
 • Poczucie własności i odpowiedzialności
 • Umiejętność współpracy z działami niezależnymi
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporność na stres

Oferujemy

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej korporacji
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat, pierwsza umowa zazwyczaj na czas określony 6 m-cy, kolejna zazwyczaj na czas nieokreślony)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Ambitne zadania
 • Możliwość indywidualnego rozwoju (gruntowne wprowadzenie do pracy, regularne rozmowy oceniające, studia, kursy, szkolenia wewnętrzne, kursy językowe, ambitne zadania i motywujące cele)
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze finansowane przez pracodawcę
 • Dofinansowanie do programów sportowo-zdrowotnych
 • Spotkania integracyjne: bale noworoczne, pikniki rodzinne, treningi i turnieje piłki nożnej, wellbeing

Kontakt

Jesteś zainteresowany/-a ofertą? Prześlij dokumenty rekrutacyjne, abyśmy mogli Cię bliżej poznać. CV + list motywacyjny z określeniem stanowiska, na które aplikujesz, prześlij na adres biuro@hellermanntyton.pl wraz z podaniem możliwego terminu podjęcia pracy oraz oczekiwań dot. wynagrodzenia.
Masz dodatkowe pytania? Możesz skontaktować się z nami telefonicznie: 63 22 37 111 w godzinach od 08:00 do 16:00.

Termin składania dokumentów: 31.05.2024

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.