Oświadczenie o ochronie danych

HellermannTyton Sp. z o.o., Kotunia 111, 62-400 Słupca, (dalej zwana: „HellermannTyton” lub „my”) z przyjemnością wita Cię na swojej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas bardzo ważne. W związku z tym, zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności i traktowania Twoich danych z najwyższą poufnością.

Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe rejestrujemy w związku z Twoją wizytą na naszej stronie i o celu ich wykorzystywania.

Ponieważ zmiany w przepisach prawa lub zmiany w wewnętrznych procesach naszej firmy mogą spowodować konieczność dostosowania tego oświadczenia o ochronie danych, prosimy o regularne sprawdzanie jego treści.

 

1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to indywidualne szczegóły relacji osobistych lub faktycznych dotyczące określonej lub zdefiniowanej osoby fizycznej. Anonimowe lub statystyczne dane dotyczące Ciebie nie mogły zostać zgromadzone lub mogłyby zostać zgromadzone wyłącznie przy niewspółmiernym nakładzie starań i nie są danymi osobowymi.

2. Jakie dane osobowe rejestrujemy i przetwarzamy?

Z większości naszych zasobów sieciowych możesz korzystać bez udostępniania swoich danych. Sytuacje i zakres, w jakim rejestrujemy i przetwarzamy dane osobowe podczas korzystania z naszej strony, opisano w poniższych punktach.

2.1 Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz skorzystać z naszego formularza kontaktowego, musisz podać swoje dane osobowe. Wymagane pola to imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Dane te są wykorzystywane wyłącznie przez nas i wyłącznie w zakresie wymaganym do skontaktowania się z Tobą i udostępnienia wymaganej funkcji.

2.2 Biuletyn

Jeśli zamówisz subskrypcję naszego biuletynu, będziemy używać Twojego adresu e-mail, aby dostarczać Ci dodatkowych informacji o naszych produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Po rejestracji wyślemy link potwierdzający na podany adres e-mail. Dopiero po kliknięciu linku z potwierdzeniem otrzymasz nasz biuletyn.

Jeśli nie chcesz otrzymywać naszego biuletynu, w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy po prostu kliknąć link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdym z naszych biuletynów lub użyć formularza pod adresem http://www.hellermanntyton.de/site/newsletter. Po wykonaniu tej czynności nie będziesz otrzymywać od nas żadnych biuletynów.

2.3 Pliki dziennika

Z uwagi na bezpieczeństwo systemu i konieczność zapobiegania nadużyciom, protokoły (pliki dziennika) są zapisywane na naszych serwerach i zawierają w szczególności następujące dane:
•    zdalny adres IP
•    zdalny użytkownik (tylko dla obszarów chronionych)
•    czas lokalny
•    żądanie (żądany adres URL)
•    kod statusu HTTP
•    liczba przesłanych bajtów
•    strona odsyłająca (wywołująca)
•    ID klienta (aplikacja)

Zapisane pliki dziennika są anonimizowane najpóźniej po siedmiu dniach pod warunkiem, że nie ma podejrzenia ingerencji lub nadużycia. We wszystkich innych przypadkach pliki dziennika zostaną usunięte, jeśli nie będą już wymagane do wskazanego celu.

 

3. Czy dane osobowe są przekazywane stronom trzecim?

Twoje dane osobowe są przekazywane stronom trzecim, na przykład współpracującym partnerom, tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne, aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub jeśli otrzymaliśmy Twoją wyraźną zgodę na takie przekazanie.

W niektórych przypadkach jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych stronom trzecim, takim jak organa ścigania, jeśli występuje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W niektórych częściach naszej strony internetowej jest również możliwe przekazywanie danych stronom trzecim w zakresie opisanym poniżej lub ich rejestrowanie przez takie strony trzecie.

4. Czy dane osobowe są rejestrowane przez strony trzecie?

4.1 YouTube i Mapy Google

Nasza obecność online obejmuje filmy wideo z zewnętrznej platformy YouTube. Operatorem tej platformy jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli w naszym serwisie internetowym wywołasz stronę zawierającą materiały wideo z YouTube, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Serwis YouTube prześle treść wideo bezpośrednio do przeglądarki jako część przeglądanej strony. W związku z tym, nie mamy wpływu na zakres danych rejestrowanych przez YouTube w ramach tej metody.

Ponadto, nasza witryna internetowa wykorzystuje Mapy Google na kilku podstronach, aby wyświetlać mapy interaktywne i tworzyć mapy tras. Mapy Google to usługa kartograficzna firmy Google Inc. (dalej zwanej: „Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korzystanie z Map Google może doprowadzić do przekazania firmie Google w USA informacji o korzystaniu z tej witryny, w tym Twojego adresu IP i adresu (początkowego) użytego w ramach funkcji planowania trasy.

W przypadku wywołania w naszym serwisie strony, która zawiera Mapy Google, Twoja przeglądarka zainicjuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Google. Firma Google prześle zawartość mapy bezpośrednio do Twojej przeglądarki i zintegruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez firmę Google w ramach tej metody.

Informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych, a także sposobie dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę YouTube i Google, razem z Twoimi prawami i ustawieniami opcjonalnymi dotyczącymi ochrony prywatności, można znaleźć w uwagach o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube/Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

4.2 Hiperłącza do stron zewnętrznych

Nasza strona zawiera hiperłącza do stron dostawców zewnętrznych. Kliknięcie takich łączy spowoduje przejście z naszej strony bezpośrednio na stronę innego dostawcy. Można to rozpoznać między innymi po zmianie adresu URL.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za postępowanie z Twoimi danymi na takich stronach zewnętrznych, ponieważ nie mamy wpływu na to, jak inni dostawcy postępują z danymi osobowymi. Dlatego należy bezpośrednio sprawdzić informacje zawarte w oświadczeniu o ochronie danych danego dostawcy.

5. Czy serwis wykorzystuje pliki cookie?

5.1 Sesyjne pliki cookie

Na naszej stronie wykorzystujemy tak zwane sesyjne pliki cookie. Celem sesyjnych plików cookie jest w szczególności łatwość i wygoda odwiedzin na naszej stronie.
Po zakończeniu sesji przeglądarki pliki cookie są usuwane automatycznie.

5.2 Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze, aby ułatwić analizę korzystania z serwisu przez użytkowników.
Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie na temat korzystania z witryny zazwyczaj są przesyłane do – i zapisywane na serwerach obsługiwanych przez firmę Google w USA.

Wykorzystujemy funkcję Google Analytics wyłącznie z opcją „_anonymizeIp” do anonimizacji adresów IP, która gwarantuje, że adres IP zostanie usunięty przez firmę Google przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, aby zapobiec jego powiązaniu z konkretną osobą. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i tam skrócony.
Firma Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny Twojego korzystania z witryny i przygotowywania dla nas raportów na temat aktywności użytkowników w serwisie i świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością użytkowników w serwisie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę podczas korzystania z usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi z firmy Google.

Ponadto możesz zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez plik cookie, a dotyczących Twojego korzystania ze strony (w tym Twojego adresu IP) i przetwarzaniu ich przez firmę Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Możesz również kliknąć ten link. Zostanie ustawiony plik cookie wyłączenia (opt-out), który będzie zapobiegać rejestracji danych przez funkcję Google Analytics podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

5.3 Wyłączenie plików cookie

Możliwe jest również korzystanie z naszej strony bez plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona domyślnie na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, aby informowała Cię przed zapisaniem pliku cookie, jednak pragniemy podkreślić, że może wtedy być niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

6. Jak zapewnić sobie ochronę danych osobowych?

Za każdym razem, gdy rejestrujemy dane osobowe, my lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przechowujemy takie dane na specjalnie chronionych serwerach. Dostęp jest ograniczony dla niewielkiej liczby uprawnionych pracowników, którzy zapewniają wsparcie techniczne, handlowe i redakcyjne.

Aby zapobiec utracie lub nieprawidłowemu wykorzystaniu danych, podejmujemy szeroko pojęte techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które są poddawane regularnej kontroli i dostosowaniu do postępu technicznego.

 

7. Jakie uprawnienia ma właściciel danych osobowych?

Cenimy sobie Twoje zaufanie. Na Twoje życzenie chętnie poinformujemy Cię w każdej chwili o tym, czy przechowujemy jakieś Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to jakie. Jeśli pomimo naszych starań zapisaliśmy nieprawidłowe dane o Tobie, niezwłocznie je poprawimy na Twoje żądanie.

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe zapisane na naszych serwerach, zrobimy to na Twoje życzenie. Jeśli względy techniczne lub prawne uniemożliwią takie usunięcie, zablokujemy zamiast tego dostęp do tych danych.
Wszelkie zapytania tego typu należy kierować do:

Madline Spitzka
Tel.: +49 41 22/701 - 0
Fax: +49 41 22/701 - 400
Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch

Październik 2016

Skontaktuj się z nami!


Update: 14/04/2018 © HellermannTyton 2018
Kontakt